Rođen u Beogradu 1971.godine.

Diplomirao je1998.godine na vajarskom odseku na Fakultetu Primenjenih Umetnosti i

Dizajna u Beogradu.

Od 1995.godine učestvovao je na više kolektivnih izložbi u zemlji i u inostranstvu.

Član je ULUS-a od 2000.godine, i od tada do 2017.godine održao je veliki broj samostalnih izložbi.

Živi i radi u Beogradu, u statusu slobodnog umetnika.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.

060 320 90 11