U bogatoj ponudi naše Galerije zastupljene su slike sledećih autora :