Zoran Nastić

80.00

Saborna crkva – Akril na lesonitu
Dimenzije: 40x30cm
Godina: 2016