Prikazan jedan rezultat

Rođen 1946; Diplomirao na FLU u Beogradu 1960.godine u klasi profesora Mila Milunovića kod koga je 1962.g.završio i master studije.
Radi kao redovni profesor na FLU na Cetinju.
Član je ULUCG
Jedan je od osnivača i prvi dekan FLU na Cetinju, a na predlog fakulteta 2005.g.dobija najviše akademsko zvanje – profesora emeritusa.

Umetničke slike

Nikola Gvozdenović

1,200.00