Kategorije

Posts Tagged ‘fotografije’

MILANKA DIMIĆ

MILANKA DIMIĆ - umetnička fotografija - 20x27cm

MILANKA DIMIĆ – umetnička fotografija – 20x27cm

MILANKA DIMIĆ - umetnička fotografija - 20x27cm

MILANKA DIMIĆ – umetnička fotografija – 20x27cm

MILANKA DIMIĆ - umetnička fotografija - 20x27cm

MILANKA DIMIĆ – umetnička fotografija – 20x27cm

MILANKA DIMIĆ - umetnička fotografija

MILANKA DIMIĆ – umetnička fotografija – 20x27cm

MILANKA DIMIĆ

MILANKA DIMIĆ – umetnička fotografija- 20x27cm

 

MILANKA DIMIC-fot-20x27-Zlatni dan-40eura-BR

MILANKA DIMIĆ-fotografija-20x27cm-Zlatni dan-40 eura

OGLEDALO 4-Staro pozlaćeno,ručno patinirano stilsko-šlifovano-sa fazetom-dim.ogl.44x34cm-sa ramom 65x55cm-200eura

OGLEDALO 2-34x4cm4-55x65cm-200eura-PLJOSNATO

OGLEDALO 2-34x44-55x65-DETALJ 1-200eura-PLJOSNATO-25.apr. 008

                DETALJ