Kategorije

Izbor slika iz ‘MIODRAG MIĆA POPOVIĆ’ Kategorije

MIODRAG MIĆA POPOVIĆ

Miodrag Mića Popović je rođen 1923 godine u Loznici.
Sa porodicom se doseljeva u Beograd 1927.godine, i posle pohađanja gimnazije, upisuje 1946.godine Akademiju likovnih umetnosti u klasi profesora Ivana Tabakovića.Na klasi je bio zajedno i sa kasnije isto tako čuvenim umetnicima Batom Mihailovićem, Petrom Omčikusom, Ljubinkom Jovanović, Kosarom Boškan, Miletom Andrejevićem i Verom Božičković.Već 1947.godine napušta Akademiju i odlazi u Zadar, gde osniva čuvenu “Zadarsku grupu”, koja je bila prva umetnička komuna u posleratnoj Jugoslaviji.

Zbog toga su svi članovi grupe bili izbačeni sa Akademije po povratku u Beograd,da bi kasnije svima bio odobren nastavak studija osim Mići Popoviću, sa obrazloženjem da je on već formiran slikar i da mu ne treba dalje školovanje. Zbog svih tih nepravdi Mića Popović nastavlja samostalno da se školuje uz svesrdnu pomoć profesora Ivana Tabakovića.

Od 1938.godine počinje ozbiljno da se bavi slikanjem, a već 1940. godine pojavljuje se na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i van njenih granica.Prvu samostalnu izložbu je održao 1950.godine u Beogradu.

Postaje 1978.godine dopisni član SANU-a, a redovni 1985.godine.

U svom bogatom radnom opusu bavio se pored slikarstva, likovnom kritikom, pisanjem i filmskom režijom.

Preminuo je u Beogradu 1996.godine.