Kategorije

Izbor slika iz ‘GRUJICA LAZAREVIĆ’ Kategorije

GRUJICA LAZAREVIĆ

Rođen je 1935.godine. u Rudovcima kod Lazarevca. Završio je školu Primenjenih umetnosti u Nišu, a u Beogradu diplomirao na Učiteljskoj akademiji i bio jedno vreme profesor na Pedagoškom fakultetu u Rijeci.
1971.godine postao je član ULUS-a
Grujica je bio veliki majstor akvarela, jedan od najvećih u 20-tom veku.
Njegovi akvareli su tako prozračni, prefinjenog i tananog nanosa boja, u raznim valerskim nijansama.
Učestvovao je na mnogim likovnim kolonijama,grupnim i samostalnim izložbama.
Prestižno je imati u svojoj kolekciji njegovo delo.
Živeo je i stvarao u Čačku gde je u 68.godini , 2003-će godine preminuo.

     GRUJICA LAZAREVIĆ-akvarel-50x35cm-1980.godina-Pejzaž-200eura