Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 700 EURA’ Kategorije

VLADAN MICIĆ MICKE-ulje na platnu-50x60cm-2013.godina-300eura

VLADAN MICIĆ MICKE-ulje na platnu-50x60cm-300eura

MIODRAG MIŠA ATANACKOVIĆ-ulje na platnu-44x48cm-450eura

MIODRAG MIŠA ATANACKOVIĆ-ulje na platnu-44x48cm-450eura

STOJAN ĐURIĆ-akril na kartonu-100x70cm-2005.godina-Akt-600eura

STOJAN ĐURIĆ-akril na kartonu-100x70cm-2005.godina-Akt-500eura

DEJAN MILIVOJEVIĆ DEKI-ulje na platnu-80x60cm-450eura

DEJAN MILIVOJEVIĆ DEKI-ulje na platnu-80x60cm-450eura

BOGDAN ANTONIJEVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-2002.godina-Pejzaž-500eura

BOGDAN ANTONIJEVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-2002.godina-Pejzaz-400eura

MILIVOJ NOVAKOVIĆ KANJOŠ-ulje na platnu-60x80cm-1972.godina-Pejzaž-400eura

MILIVOJ NOVAKOVIĆ KANJOŠ -ulje na platnu-60x80cm-1972.godina-Pejzaž- 400eura

GORDANA GAJIN-ulje na platnu-70x90cm-Predeo iz ravnice-650eura

GORDANA-GAJIN-ulje na platnu-70x90cm-Predeo iz ravnice-750eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-53x77cm-2013.godina-Gunj-300eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-53x77cm-2013.godina-Gunj-350 eura

OLIVERA GRBIĆ-ulje na platnu-82x65cm-Motiv sa Zlatibora-500eura

OLIVERA GRBIĆ-ulje na platnu-82x65cm-Motiv sa Zlatibora- 600eura

OLIVERA GRBIĆ-ulje na platnu-65x50cm-Hilandar-350eura

OLIVERA GRBIĆ-ulje na platnu-65x50cm-Hilandar-350eura