Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 700 EURA’ Kategorije

DUŠAN ĐUKARIĆ-akvarel-56x19cm-2014.godina-400eura

DUŠAN ĐUKARIĆ-akvarel-56x19-2014.godina-400eura

JANOŠ MESAROŠ-kombinovana tehnika-50x70cm-2015.godina-Plavo zavođenje-450eura

JANOŠ MESAROŠ-kombinovana tehnika-50x70cm-2015.godina-Plavo zavođenje-450eura

BRANKO DIMITRIJEVIĆ-ulje na platnu-70x100cm-2005.godina-Mostar-500eura

BRANKO DIMITRIJEVIĆ-ulje na platnu-70x100cm-2005.godina-Mostar-500eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-2016.godina-Pejzaž-350eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-2016.godina-Pejzaž-400eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-2016.god-Pejzaž-350eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-2016.god-Pejzaž-400eura

DUŠAN MIKONJIĆ-ulje na platnu-50x65cm-Beograd-300eura

DUŠAN MIKONJIĆ-ulje na platnu-50x65cm-Beograd-300eura

STOJAN ĐURIĆ-akril na platnu-45x65cm-2009.godina-Hram Sv.Save-450eura

STOJAN ĐURIĆ-akril na platnu-45x65cm-2009.godina-Hram Sv.Save-350eura

NEDELJKO BURIĆ-ulje na platnu-60x80cm-Pejzaž-300eura

STOJAN ĐURIĆ-akril na platnu-55x45cm-2012.godina-Saborna crkva-400eura

STOJAN ĐURIĆ-akril na platnu-55x45cm-2012.godina-Saborna crkva-300 eura

ANDREA BANJAC-akril na platnu-80x60cm-2012.godina-450eura

ANDREA BANJAC-akril na platnu-80x60cm-2012,godina-450eura