Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 700 EURA’ Kategorije

DANICA BASTA-ulje na platnu-70x100cm-Znakovi-650eura

ZORAN NASTIĆ-akril na platnu-60x80cm-2017.godina-Balerina-350eura

ZORAN NASTIĆ-akril na platnu-60x80cm-2017.godina-Beograd-380eura

Zoran Nastić-akril na platnu-60x80cm-2017.godina-Gospa od Škrpjela-350eura

BOGDAN ANTONIJEVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-Pejzaž-450eura

BOGDAN ANTONIJEVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-Pejzaž-450eura

VLADIMIR JANKOVIĆ-ulje na platnu-40x60cm-2005.godina-Pejzaž-350eura

ZORAN KOJADINOVIĆ-ulje na platnu-50x85cm-2015.godina-Beograd-300eura

BOGDAN ANTONIJEVIĆ-ulje na platnu-40x75cm-2016.godina-350eura

BOGDAN ANTONIJEVIĆ-ulje na platnu-50x65cm-2016.godina-Slikarska paleta-350eura