Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 300 EURA’ Kategorije

ZVONKO ŠINDIĆ-ulje na platnu-50x75cm-2016godina-Zemun-230eura

ZVONKO ŠINDIĆ-ulje na platnu-50x75cm-Zemun-230eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-50x60cm-Beograd-200eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-50x60cm-5-Beograd-250eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-50x70cm–2015.godina-Pejzaž-150eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-50x70cm--2015.godina-Pejzaž-150eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-50x70cm–2015.godina-Pejzaž-150eura

VLADAN MICIĆ MICKE-grafika-44x38cm-1990.godina-U čast Pjera Dela Frančeska-230eura

VLADAN MICIĆ MICKE-grafika-44x38cm-1990.godina-U čast Pjera Dela Frančeska-250eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-50x60cm-2015.godina-Pejzaž-120eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-50x60cm-2015.godina-Pejzaž-120eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-60x50cm-2015.godina-Pejzaž-120eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-60x50cm-2015.godina-Pejzaž-120eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-50x40cm-Pejzaž-150eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-50x40cm-Pejzaž-160eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-40x60cm-Pejzaž-150eura

TARA KARAMATIJEVIĆ-ulje na platnu-40x60cm-Pejzaž-200eura

VLADAN MICIĆ MICKE-grafika-38x30cm-1982.godina-Strelac-200eura

VLADAN MICIĆ MICKE-grafika-38x30cm-1982.godina-Strelac-200eura

VLADAN MICIĆ MICKE-ulje na platnu-50x35cm-2015.godina-150eura

VLADAN MICIĆ MICKE-ulje na platnu-50x35cm-2015.godina-150eura