Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 300 EURA’ Kategorije

VALENTINA MILOŠEVIĆ-art-print-kombinovana tehnika-45x62cm-2014.godina-N-eve-rmore-150eura

VALENTINA MILOŠEVIĆ-art-print-kombinovana tehnika-62x45cm-2014.godina-N-eve-rmore-150eura

VALENTINA MILOŠEVIĆ-art-print-kombinovana tehnika-45x45cm-2013.godina-Ballets news-150eura

VALENTINA MILOŠEVIĆ-art-print-kombinovana tehnika-45x45cm-2013.godina-Ballets news-150eura

RADIŠA MILOVANOVIĆ-ulje na platnu-40x75cm-Pejzaž-150eura

R.MILOVANOVIĆ-ulje na platnu-40x75cm-Pejzaž-150eura

DRAGAN RIVAS-ulje na platnu-70x50cm-2013.godina-Sisters-250eura

DRAGAN RIVAS-ulje na platnu-70x50cm-2013.godina-Sisters-180 eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-55x80cm-Šuma-200eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-55x80cm-Šuma-230eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-50x70cm-More-150eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-50x70cm-More-200eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na lesonitu-70x60cm-2006.godina-Mrtva priroda-300eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na lesonitu-70x60cm-Mrtva priroda-250eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-43x58cm-2015.godina-Reka-200eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-43x58cm-2015.godina-Reka-200eura

MARKO GAVRILOVIĆ-akril na lesonitu-35x50cm-2013.godina-Bik-250eura

MARKO GAVRILOVIĆ-akril na lesonitu-35x50cm-2013.godina-Bik-250eura

VESNA MARKOVIĆ-ulje na platnu-70x50cm-2016.godina-Replika po F.Perezu-200eura

VESNA MARKOVIĆ-ulje na platnu-70x50cm-2016.godina-Replika po F.Perezu-200eura