Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 300 EURA’ Kategorije

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-55x80cm-Šuma-200eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-55x80cm-Šuma-230eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-50x70cm-More-150eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-50x70cm-More-200eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na lesonitu-70x60cm-2006.godina-Mrtva priroda-300eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na lesonitu-70x60cm-Mrtva priroda-250eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-43x58cm-2015.godina-Reka-200eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-43x58cm-2015.godina-Reka-200eura

MARKO GAVRILOVIĆ-akril na lesonitu-35x50cm-2013.godina-Bik-250eura

MARKO GAVRILOVIĆ-akril na lesonitu-35x50cm-2013.godina-Bik-250eura

VESNA MARKOVIĆ-ulje na platnu-70x50cm-2016.godina-Replika po F.Perezu-200eura

VESNA MARKOVIĆ-ulje na platnu-70x50cm-2016.godina-Replika po F.Perezu-200eura

STOJAN ĐURIĆ-pastel-35x25cm-2002.godina-Akt-150eura

STOJAN ĐURIĆ-pastel-35x25cm-2002.godina-Akt-150eura

ĐORĐE STANIĆ-ulje na platnu-40x50cm-2009.godina-Pejzaž-150eura

ĐORĐE STANIĆ-40x50cm-2009-godina-Pejzaž-150eura

JASMINA STOJANOVIĆ-ulje na platnu-50x60cm-2016.godina-Pejzaž-200eura

JASMINA STOJANOVIĆ-ulje na platnu-50x60cm-2016.godina-Pejzaž-200eura

NIKOLA STOJANOVIĆ STON-ulje na platnu-50x60cm-Stara kuća-200eura

NIKOLA STOJANOVIĆ STON-ulje na platnu-50x60cm-Stara kuća-250eura