Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 300 EURA’ Kategorije

ŽELJKO GALIJAŠ-ulje na platnu-65x55cm-2011.godina-Pejzaž-160eura

ŽELJKO GALIJAŠ-ulje na platnu-65x55cm-2011.godina-Pejzaž-180eura

ŽELJKO GALIJAŠ-ulje na platnu-70x60cm-2011.godina-Cveće-180eura

ŽELJKO GALIJAŠ-ulje na platnu-70x60cm-2011.godina-Cveće-200eura

DRAGAN RIVAS-ulje na platnu-70x50cm-Jedrenjaci-250eura

DRAGAN RIVAS-ulje na platnu-70x50cm-200eura

DRAGAN RIVAS-ulje na platnu-50x70cm-250eura

DRAGAN RIVAS-ulje na platnu-50x70cm-200eura

RADIŠA MILOVANOVIĆ-ulje na platnu-60x80cm-Breze-250eura

VALENTINA MILOŠEVIĆ-art-print-kombinovana tehnika-62x45cm-2014.godina-N-eve-rmore-150eura

VALENTINA MILOŠEVIĆ-art-print-kombinovana tehnika-62x45cm-2014.godina-N-eve-rmore-150eura

VALENTINA MILOŠEVIĆ-art-print-kombinovana tehnika-45x45cm-2013.godina-Ballets news-150eura

VALENTINA MILOŠEVIĆ-art-print-kombinovana tehnika-45x45cm-2013.godina-Ballets news-150eura

RADIŠA MILOVANOVIĆ-ulje na platnu-40x75cm-Pejzaž-150eura

R.MILOVANOVIĆ-ulje na platnu-40x75cm-Pejzaž-150eura

DRAGAN RIVAS-ulje na platnu-70x50cm-2013.godina-Sisters-250eura

DRAGAN RIVAS-ulje na platnu-70x50cm-2013.godina-Sisters-180 eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-55x80cm-Šuma-200eura

BRANKA JOVANOVIĆ-ulje na platnu-55x80cm-Šuma-230eura