Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 300 EURA’ Kategorije

DRAGAN KUNIĆ -ulje na platnu-40x50cm-Vazna sa cvećem -200eura

DRAGAN KUNIĆ-ulje na platnu-40x50cm-Vazna sa cvećem- 280eura

DEJAN MILIVOJEVIĆ DEKI -ulje na platnu-50x40cm-250eura

DEJAN MILIVOJEVIĆ DEKI -ulje na platnu-50x40cm-250 eura

ŽELJKO GALIJAŠ-ulje na platnu-40x50cm-2011.godina-Seoski motiv-120eura

ŽELJKO GALIJAŠ -ulje na platnu-40x50cm-2011.godina- 120eura

SANA GARIĆ-ulje na platnu-40x65cm-Dubrovnik-120eura

SANA GARIĆ-ulje na platnu-40x65cm-Dubrovnik-120eura

ŽELJKO GALIJAŠ -ulje na platnu-40x60cm-2011.godina-Reka-140eura

ŽELJKO GALIJAŠ -ulje na platnu-40x60cm-2011.godina-Reka-140eura

ZVONKO ŠINDIĆ -ulje na platnu-70x70cm-Beograd-250eura

ZVONKO ŠINDIĆ -ulje na platnu-70x70cm-Beograd- 250eura

RATKO TANKOSIĆ-ulje na platnu-45x60cm-Morski motiv-120eura

RATKO TANKOSIĆ-ulje na platnu-45x60cm-140eura

TIJANA ĐOKOVIĆ-kombinovana tehnika-70x50cm-200eura

TIJANA ĐOKOVIĆ-kombinovana tehnika-70x50cm-150eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-40x65cm-2012.godina-Salaš-120eura

RADIŠA BLAGOJEVIĆ-ulje na platnu-40x65cm-2012.godina-Salaš-120eura

MIRJANA ŠIMUNOVAČKI ŠUNJEVARIĆ-ulje na platnu-70x53cm-2011.godina-Potok-200eura

MIRJANA ŠIMUNOVAČKI ŠUNJEVARIĆ-ulje na platnu-70x53cm-2011.godina-Potok-200eura-