Kategorije

Izbor slika iz ‘SLIKE DO 300 EURA’ Kategorije

LAZAR VUJAKLIJA -grafika-64x42cm-1988.godina-Vidovdan 1389-200eura

LAZAR VUJAKLIJA -grafika-64x42cm-1988.godina-Vidovdan 1389- 200 eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-53x77cm-2013.godina-Gunj-300eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-53x77cm-2013.godina-Gunj-350 eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ-ulje na platnu-35x65cm-2011.godina-Salaš-230eura

PREDRAG PEĐA RADOVANOVIĆ -ulje na platnu-34x64cm-2012.godina-Salaš- 280 eura

MIODRAG ŽIGIĆ -ulje na platnu-35x70cm-Salaš-170eura

MIODRAG ŽIGIĆ -ulje na platnu-35x70cm-Salaš-200eura

MIODRAG ROGIĆ -grafika-70x50cm-Akt-120eura

MIODRAG ROGIĆ -grafika-70x50cm-Akt- 150 eura

MILICA MILOŠEVIĆ-ulje na platnu-70x50cm-2009.godina-Beli Anđeo-200eura

MILICA MILOŠEVIĆ -ulje na platnu-70x60cm-2009.godina-Beli Anđeo-200eura

DRAGAN ĐORĐEVIĆ-ulje na platnu-50x60cm-2010.godina-Đavolja Varoš-180eura

DRAGAN ĐORĐEVIĆ - ulje na platnu-50x60cm-2010.godina-Đavolja Varoš- 180 eura

LJILJANA GLIŠOVIĆ-ulje na platnu-60x50cm-2013.godina-Dve breze-200eura

LJILJANA GLIŠOVIĆ-ulje na platnu-50x60cm-Dve breze- 250 eura

DUŠAN RAJŠIĆ-crtež-50x35cm-2010.godina-Akt-150eura

DUŠAN RAJŠIĆ-crtež-50x35cm-2010.godina-Akt-130eura

DRAGAN KUNIĆ-ulje na platnu-50x60cm-Mrtva priroda-250eura

DRAGAN KUNIĆ-ulje na platnu-50x60cm-Mrtva priroda- 450eura