Kategorije

Izbor slika iz ‘SKULPTURE’ Kategorije

DUŠAN RAJŠIĆ-skulptura u bronzi na postamentu od kamena-visine=40cm-2013.godina-Dve kozice-700eura

DUSAN RAJSIC-Dve kozice-skulptura u bronzi-40x25-48x30-1.200eura-LEVO DUSAN RAJSIC-Dve kozice-skulptura u bronzi-40x25-48x30-1.200eura-DETALJ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUSAN RAJSIC-Dve kozice-skulptura u bronzi-40x25-48x30-1.200eura-DESNO DUSAN RAJSIC-Dve kozice-skulptura u bronzi-40x25-48x30-1.200eura-DETALJ 1

 

 

 

MIODRAG PANTOVIĆ-kamen-dužina-25cm-2011.godina-Bik-180eura

MIODRAG PANTOVIC PANTA-kamen-vxdxs-17x24x15-2011.god-Bik-250eura-SA STRANE

MIODRAG PANTOVIC PANTA-kamen-vxdxs-17x24x15-2011.god-Bik-250eu