Kategorije

Izbor slika iz ‘SKULPTURE’ Kategorije

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-drvo-skulptura-visina=62cm-100eura

SANEŽANA ATANACKOVIĆ-skulptura-lampa od masnog kamena-visine 21cm-180eura

SNEŽANA ATANACKOVIĆ-skulptura-lampa od masnog kamena-visine 21cm-180eura

ATANACKOVIĆ-skulptura-lampa od masnog kamena-visine 21cm-180euraATANACKOVIĆ-skulptura-lampa od masnog kamena-visine 21cm-180eura

SNEŽANA ATANACKOVIĆ-figura od kamena-visine-13cm-110eura

SNEŽANA ATANACKOVIĆ-figura od kamena-visine-13cm-110eura

SNEŽANA ATANACKOVIĆ-figura od kamena-visine-13cm-110eura

SNEŽANA ATANACKOVIĆ-figura od kamena-visine-13cm-110eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru na drvenom postamentu-visina=50cm-2016.godina-Akt-400eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru na drvenom postamentu-2016.godina-Akt-400eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru na drvenom postamentu-2016.godina-Akt-400euraMIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru na drvenom postamentu-2016.godina-Akt-400eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru na drvenom postamentu-visina-55cm-2016.godine-Dve ženske figure-650eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru-visina-51cm-sa drvenim postamentom visina-55cm-dužine-40cm-širina-3cm-širina sa postamentom-10cm-2016.godine-Dve ženske figure-650eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru-visina-51cm-sa drvenim postamentom visina-55cm-dužine-40cm-širina-3cm-širina sa postamentom-10cm-2016.godine-Dve ženske figure-650eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru-visina-51cm-sa drvenim postamentom visina-55cm-dužine-40cm-širina-3cm-širina sa postamentom-10cm-2016.godine-Dve ženske figure-650eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru na drvenom postamentu-visine-20cm-2016.godina-Golubica-180eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru-visine-16cm-visina sa drvenim postamentom-20cm-dužina-20cm-širina-17cm-2016.godina-Golubica-180eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru-visine-16cm-visina sa drvenim postamentom-20cm-dužina-20cm-širina-17cm-2016.godina-Golubica-180eura MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura u belom mermeru-visine-16cm-visina sa drvenim postamentom-20cm-dužina-20cm-širina-17cm-2016.godina-Golubica-180eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura od belog mermera-Golubica-visina=30cm-150eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura od mermera -Golubica-visina=30cm-150eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura od mermera -Golubica-visina=30cm-150eura MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-figura od mermera -Golubica-visina=30cm-150eura

GIOVANNI BROGI – 1853-1919.godina-skulptura u mermeru-3.000eura

 

Izuzetno delo velike kolekcionarske vrednosti Italijanskog skulptora i vajara,čija se dela nalaze po mnogim svetskim muzejima i kolekcionarskim zbirkama.
Datirano je kao poklon mladencima 22.03.1931.godine.
Pretpostavka je da je delo nastalo između 1900 i 1918.godine.
Visina skulpture je 33cm,a sa postamentom 48cm.
Potpis je na poleđini skulpture-dole desno.

 

Giorgio Broggi Giorgio Broggi         Giorgio Broggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Broggi

Giorgio Broggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUŠAN RAJŠIĆ-terakota-visina=25cm-Konj-40eura

DUSAN RAJSIC-terakota-visina=25cm-Konj-40euraDUSAN RAJSIC-terakota-visina=25cm-Konj-40eura

MIODRAG PANTOVIĆ PANTA-beli mermer na postamentu-visina=20cm-2015.godina-Sova-130eura

MIODRAG PANTOVIC PANTA-beli merm na post-vis=20-2015.god-Sova-mala-130eura-IZ UGLA

MIODRAG PANTOVIC PANTA-beli merm na post-vis=20-2015.god-Sova-mala-130eura-ODOZGOMIODRAG PANTOVIC PANTA-beli merm na post-vis=20-2015.god-Sova-mala-130eura-IZ UGLA